Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Εκκίνηση και γλίστρημα

Eκμάθηση Εκκίνησης από βατήρα

Στροφή Ελευθέρου

200μ. Μικτής Ατομικής

Τεχνική Υπτίου

Αναπνοή στο πρόσθιο